CXTCM AMP2000-C मोडेल डामर प्लान्ट रूसमा स्थापना सुरु भयो

2023-06-26

मे, २०२३ को मध्यमा, पहिलो CXTCM AMP2500-C अस्फाल्ट मिक्सिङ प्लान्टको स्थापना र सञ्चालन पूरा भएपछि, हाम्रा सम्मानित साझेदारहरूले दोस्रो CXTCM AMP2000-C डामर मिक्सिङ प्लान्ट स्थापना गर्न थाले।

CXTCM डामर मिक्सिङ प्लान्टको दोस्रो सेट सुरु हुने गरी जूनको मध्यमा उत्पादनमा ल्याउने योजना छ।

CXTCM ले बिक्री पछिको सेवाको राम्रो काम गर्न, ग्राहकहरूको लागि एस्कर्ट, राम्रो भोलि सिर्जना गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछ!