घर > हाम्रोबारे>प्रदर्शनी

प्रदर्शनी

हाम्रा उत्पादनहरूको बजार विस्तार गर्न, हामी सबै प्रकारका सम्बन्धित मेसिनरी प्रदर्शनीमा भाग लिन्छौं।

हामी घर र विदेश मा अधिक ग्राहकहरु संग सहयोग को लागी तत्पर छ।