CXTCM AMP2500-C मोडेल डामर प्लान्ट रूस मा स्थापना समाप्त भएको छ

2023-06-26

मे महिनामा, एक व्यस्त र समृद्ध महिना, हामीले रूसमा हाम्रो सहयोगीबाट राम्रो समाचार पायौं, तिनीहरूले एक सेट CXTCM AMP2500-C मोडेलको डामर प्लान्टको स्थापना पूरा गरिसकेका छन्।

पूरै स्थापना सुचारु रूपमा भइरहेको छ र डामर प्लान्ट सञ्चालनमा आउन थालेको छ, छिट्टै काममा आउनेछ।

सम्पूर्ण स्थापना प्रक्रिया धेरै सहज छ, त्यहाँ सामान वा गल्तीहरूको कुनै कमी छैन, जसले पूर्ण रूपमा CXTCM डामर मिक्सिङ प्लान्टको उत्तम गुणस्तर देखाउँछ, र गल्तीहरूको घटनालाई हटाउन कम्पनीसँग उत्तम व्यवस्थापन छ।

डामर प्लान्ट, CXTCM तपाईको उत्तम विकल्प हो!